Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,881-41,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046083
Mã NSX: AR0805FR-071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046084
Mã NSX: AR0805FR-071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046085
Mã NSX: AR0805FR-071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046086
Mã NSX: AR0805FR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046087
Mã NSX: AR0805FR-071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046088
Mã NSX: AR0805FR-071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046089
Mã NSX: AR0805FR-071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046090
Mã NSX: AR0805FR-071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.74 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046091
Mã NSX: AR0805FR-071K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046092
Mã NSX: AR0805FR-071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046093
Mã NSX: AR0805FR-071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046094
Mã NSX: AR0805FR-071K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046095
Mã NSX: AR0805FR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046096
Mã NSX: AR0805FR-071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046097
Mã NSX: AR0805FR-071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046098
Mã NSX: AR0805FR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046099
Mã NSX: AR0805FR-071M02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046100
Mã NSX: AR0805FR-071M05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046101
Mã NSX: AR0805FR-071M07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046102
Mã NSX: AR0805FR-071M13L

Số lượng / Giá