Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,901-41,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.15 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046103
Mã NSX: AR0805FR-071M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046104
Mã NSX: AR0805FR-071M18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046105
Mã NSX: AR0805FR-071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046106
Mã NSX: AR0805FR-071M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046107
Mã NSX: AR0805FR-071M24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046108
Mã NSX: AR0805FR-071M27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046109
Mã NSX: AR0805FR-071M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046110
Mã NSX: AR0805FR-071M33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046111
Mã NSX: AR0805FR-071M37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046112
Mã NSX: AR0805FR-071M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046113
Mã NSX: AR0805FR-071M43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046114
Mã NSX: AR0805FR-071M47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046115
Mã NSX: AR0805FR-071M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046116
Mã NSX: AR0805FR-071M54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046117
Mã NSX: AR0805FR-071M58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046118
Mã NSX: AR0805FR-071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046119
Mã NSX: AR0805FR-071M62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046120
Mã NSX: AR0805FR-071M65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046121
Mã NSX: AR0805FR-071M69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046122
Mã NSX: AR0805FR-071M6L

Số lượng / Giá