Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,921-41,940 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.74 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046123
Mã NSX: AR0805FR-071M74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046124
Mã NSX: AR0805FR-071M78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046125
Mã NSX: AR0805FR-071M82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046126
Mã NSX: AR0805FR-071M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046127
Mã NSX: AR0805FR-071M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046128
Mã NSX: AR0805FR-071M91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046129
Mã NSX: AR0805FR-071M96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046130
Mã NSX: AR0805FR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046131
Mã NSX: AR0805FR-071R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046132
Mã NSX: AR0805FR-071R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046133
Mã NSX: AR0805FR-071R07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046134
Mã NSX: AR0805FR-071R13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046135
Mã NSX: AR0805FR-071R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046136
Mã NSX: AR0805FR-071R18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046137
Mã NSX: AR0805FR-071R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046138
Mã NSX: AR0805FR-071R21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046139
Mã NSX: AR0805FR-071R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046140
Mã NSX: AR0805FR-071R27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046141
Mã NSX: AR0805FR-071R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046142
Mã NSX: AR0805FR-071R33L

Số lượng / Giá