Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 401-420 trong số 1,504 mục.
Điện trở dán 71.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000793
Mã NSX: RC0402FR-0771K5L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 90.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000795
Mã NSX: RC0402FR-0790K9L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 2.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000797
Mã NSX: RC0402FR-072K7L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 499 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000799
Mã NSX: RC0402FR-07499KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 27 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000801
Mã NSX: RC0402FR-0727RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 18 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000803
Mã NSX: RC0402FR-0718KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 51 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000805
Mã NSX: RC0402FR-0751KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 68 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000807
Mã NSX: RC0402FR-0768KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 8.06 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000809
Mã NSX: RC0402FR-078K06L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 4.02 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000811
Mã NSX: RC0402FR-074K02L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 120 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000813
Mã NSX: RC0402FR-07120KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 680 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000815
Mã NSX: RC0402FR-07680RL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 75 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000817
Mã NSX: RC0402FR-0775KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 33.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000819
Mã NSX: RC0402FR-0733K2L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 249 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000821
Mã NSX: RC0402FR-07249KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 39 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000823
Mã NSX: RC0402FR-0739KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 61.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000825
Mã NSX: RC0402FR-0761K9L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 23.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000827
Mã NSX: RC0402FR-0723K2L

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 24 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000829
Mã NSX: RC0402FR-0724KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39

Điện trở dán 137 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000831
Mã NSX: RC0402FR-07137KL

Số lượng / Giá
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39
50 + 45
100 + 43
1,000 + 41
10,000 + 39
10,000 + 39