Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,981-42,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 226 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046183
Mã NSX: AR0805FR-07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046184
Mã NSX: AR0805FR-07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046185
Mã NSX: AR0805FR-0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046186
Mã NSX: AR0805FR-0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046187
Mã NSX: AR0805FR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046188
Mã NSX: AR0805FR-0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046189
Mã NSX: AR0805FR-0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046190
Mã NSX: AR0805FR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046191
Mã NSX: AR0805FR-07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046192
Mã NSX: AR0805FR-07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046193
Mã NSX: AR0805FR-07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046194
Mã NSX: AR0805FR-07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046195
Mã NSX: AR0805FR-0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046196
Mã NSX: AR0805FR-0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046197
Mã NSX: AR0805FR-0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046198
Mã NSX: AR0805FR-0723R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046199
Mã NSX: AR0805FR-07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046200
Mã NSX: AR0805FR-07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046201
Mã NSX: AR0805FR-07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046202
Mã NSX: AR0805FR-07243RL

Số lượng / Giá