Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,081-42,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 910 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049178
Mã NSX: RC1206FR-07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046247
Mã NSX: AR0805FR-072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049179
Mã NSX: RC1206FR-072K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046248
Mã NSX: AR0805FR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049180
Mã NSX: RC1206FR-073M9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046249
Mã NSX: AR0805FR-072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049181
Mã NSX: RC1206FR-074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046250
Mã NSX: AR0805FR-072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049182
Mã NSX: RC1206FR-076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046251
Mã NSX: AR0805FR-072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049183
Mã NSX: RC1206FR-077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046252
Mã NSX: AR0805FR-072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049184
Mã NSX: RC1206FR-0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046253
Mã NSX: AR0805FR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049185
Mã NSX: RC1206FR-0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046254
Mã NSX: AR0805FR-072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049186
Mã NSX: RC1206FR-0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046255
Mã NSX: AR0805FR-072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049187
Mã NSX: RC1206FR-0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046256
Mã NSX: AR0805FR-072K67L

Số lượng / Giá