Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,121-42,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 137 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049198
Mã NSX: RC1206FR-07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046267
Mã NSX: AR0805FR-072M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049199
Mã NSX: RC1206FR-0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046268
Mã NSX: AR0805FR-072M26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049200
Mã NSX: RC1206FR-07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046269
Mã NSX: AR0805FR-072M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049201
Mã NSX: RC1206FR-072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046270
Mã NSX: AR0805FR-072M32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049202
Mã NSX: RC1206FR-07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046271
Mã NSX: AR0805FR-072M37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049203
Mã NSX: RC1206FR-074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046272
Mã NSX: AR0805FR-072M43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049204
Mã NSX: RC1206FR-07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046273
Mã NSX: AR0805FR-072M49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049205
Mã NSX: RC1206FR-075M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046274
Mã NSX: AR0805FR-072M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049206
Mã NSX: RC1206FR-0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046275
Mã NSX: AR0805FR-072M55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049207
Mã NSX: RC1206FR-07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046276
Mã NSX: AR0805FR-072M61L

Số lượng / Giá