Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,181-42,200 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 1.62 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049228
Mã NSX: RC1206FR-071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046297
Mã NSX: AR0805FR-072R67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049229
Mã NSX: RC1206FR-07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046298
Mã NSX: AR0805FR-072R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049230
Mã NSX: RC1206FR-07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046299
Mã NSX: AR0805FR-072R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049231
Mã NSX: RC1206FR-07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046300
Mã NSX: AR0805FR-072R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049232
Mã NSX: RC1206FR-0728K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046301
Mã NSX: AR0805FR-072R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049233
Mã NSX: RC1206FR-07402KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046302
Mã NSX: AR0805FR-072R94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049234
Mã NSX: RC1206FR-07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046303
Mã NSX: AR0805FR-072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049235
Mã NSX: RC1206FR-07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046304
Mã NSX: AR0805FR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049236
Mã NSX: RC1206FR-078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046305
Mã NSX: AR0805FR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049237
Mã NSX: RC1206FR-07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046306
Mã NSX: AR0805FR-07301KL

Số lượng / Giá