Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,201-42,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 95.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049238
Mã NSX: RC1206FR-0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046307
Mã NSX: AR0805FR-07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049239
Mã NSX: RC1206FR-071M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046308
Mã NSX: AR0805FR-07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049240
Mã NSX: RC1206FR-07196RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046309
Mã NSX: AR0805FR-07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049241
Mã NSX: RC1206FR-072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046310
Mã NSX: AR0805FR-0730K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049242
Mã NSX: RC1206FR-0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046311
Mã NSX: AR0805FR-0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049243
Mã NSX: RC1206FR-073M32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046312
Mã NSX: AR0805FR-0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049244
Mã NSX: RC1206FR-073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046313
Mã NSX: AR0805FR-0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049245
Mã NSX: RC1206FR-07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046314
Mã NSX: AR0805FR-0730R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049246
Mã NSX: RC1206FR-0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046315
Mã NSX: AR0805FR-0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049247
Mã NSX: RC1206FR-0760K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046316
Mã NSX: AR0805FR-07316KL

Số lượng / Giá