Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,221-42,240 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 806 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049248
Mã NSX: RC1206FR-07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046317
Mã NSX: AR0805FR-07316RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049249
Mã NSX: RC1206FR-071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046318
Mã NSX: AR0805FR-0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049250
Mã NSX: RC1206FR-071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046319
Mã NSX: AR0805FR-0731R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049251
Mã NSX: RC1206FR-0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046320
Mã NSX: AR0805FR-07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049252
Mã NSX: RC1206FR-0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046321
Mã NSX: AR0805FR-07324RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049253
Mã NSX: RC1206FR-0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046322
Mã NSX: AR0805FR-0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049254
Mã NSX: RC1206FR-07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046323
Mã NSX: AR0805FR-0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049255
Mã NSX: RC1206FR-07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046324
Mã NSX: AR0805FR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049256
Mã NSX: RC1206FR-07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046325
Mã NSX: AR0805FR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049257
Mã NSX: RC1206FR-0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046326
Mã NSX: AR0805FR-07332KL

Số lượng / Giá