Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,241-42,260 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 453 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049258
Mã NSX: RC1206FR-07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046327
Mã NSX: AR0805FR-07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049259
Mã NSX: RC1206FR-07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046328
Mã NSX: AR0805FR-0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049260
Mã NSX: RC1206FR-07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046329
Mã NSX: AR0805FR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049261
Mã NSX: RC1206FR-079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046330
Mã NSX: AR0805FR-0733R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049262
Mã NSX: RC1206FR-07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046331
Mã NSX: AR0805FR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049263
Mã NSX: RC1206FR-072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046332
Mã NSX: AR0805FR-07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049264
Mã NSX: RC1206FR-0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046333
Mã NSX: AR0805FR-07340RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049265
Mã NSX: RC1206FR-0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046334
Mã NSX: AR0805FR-07348KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049266
Mã NSX: RC1206FR-07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046335
Mã NSX: AR0805FR-07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049267
Mã NSX: RC1206FR-07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046336
Mã NSX: AR0805FR-0734K8L

Số lượng / Giá