Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,261-42,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.99 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049268
Mã NSX: RC1206FR-074M99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046337
Mã NSX: AR0805FR-0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049269
Mã NSX: RC1206FR-0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046338
Mã NSX: AR0805FR-0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049270
Mã NSX: RC1206FR-075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046339
Mã NSX: AR0805FR-0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049271
Mã NSX: RC1206FR-07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046340
Mã NSX: AR0805FR-07357KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049272
Mã NSX: RC1206FR-07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046341
Mã NSX: AR0805FR-07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049273
Mã NSX: RC1206FR-07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046342
Mã NSX: AR0805FR-0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049274
Mã NSX: RC1206FR-07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046343
Mã NSX: AR0805FR-0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049275
Mã NSX: RC1206FR-0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046344
Mã NSX: AR0805FR-07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049276
Mã NSX: RC1206FR-071M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046345
Mã NSX: AR0805FR-07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049277
Mã NSX: RC1206FR-07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046346
Mã NSX: AR0805FR-07365KL

Số lượng / Giá