Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,281-42,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.61 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049278
Mã NSX: RC1206FR-072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046347
Mã NSX: AR0805FR-07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049279
Mã NSX: RC1206FR-072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046348
Mã NSX: AR0805FR-0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049280
Mã NSX: RC1206FR-072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046349
Mã NSX: AR0805FR-0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049281
Mã NSX: RC1206FR-07287KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046350
Mã NSX: AR0805FR-0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049282
Mã NSX: RC1206FR-0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046351
Mã NSX: AR0805FR-0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049283
Mã NSX: RC1206FR-077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046352
Mã NSX: AR0805FR-07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049284
Mã NSX: RC1206FR-077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046353
Mã NSX: AR0805FR-07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049285
Mã NSX: RC1206FR-071M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046354
Mã NSX: AR0805FR-0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049286
Mã NSX: RC1206FR-0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046355
Mã NSX: AR0805FR-0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049287
Mã NSX: RC1206FR-07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046356
Mã NSX: AR0805FR-07383KL

Số lượng / Giá