Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,301-42,320 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 294 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049288
Mã NSX: RC1206FR-07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046357
Mã NSX: AR0805FR-07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049289
Mã NSX: RC1206FR-07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046358
Mã NSX: AR0805FR-0738K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049290
Mã NSX: RC1206FR-076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 38.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046359
Mã NSX: AR0805FR-0738R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049291
Mã NSX: RC1206FR-077M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046360
Mã NSX: AR0805FR-07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049292
Mã NSX: RC1206FR-07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046361
Mã NSX: AR0805FR-07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049293
Mã NSX: RC1206FR-0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046362
Mã NSX: AR0805FR-07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049294
Mã NSX: RC1206FR-071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046363
Mã NSX: AR0805FR-07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049295
Mã NSX: RC1206FR-07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046364
Mã NSX: AR0805FR-0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049296
Mã NSX: RC1206FR-0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046365
Mã NSX: AR0805FR-0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049297
Mã NSX: RC1206FR-07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046366
Mã NSX: AR0805FR-0739R2L

Số lượng / Giá