Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,321-42,340 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 12.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049298
Mã NSX: RC1206FR-0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046367
Mã NSX: AR0805FR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049299
Mã NSX: RC1206FR-07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046368
Mã NSX: AR0805FR-073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049300
Mã NSX: RC1206FR-07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046369
Mã NSX: AR0805FR-073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049301
Mã NSX: RC1206FR-072M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046370
Mã NSX: AR0805FR-073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049302
Mã NSX: RC1206FR-072M49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046371
Mã NSX: AR0805FR-073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049303
Mã NSX: RC1206FR-0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046372
Mã NSX: AR0805FR-073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049304
Mã NSX: RC1206FR-0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046373
Mã NSX: AR0805FR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049305
Mã NSX: RC1206FR-0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046374
Mã NSX: AR0805FR-073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049306
Mã NSX: RC1206FR-073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046375
Mã NSX: AR0805FR-073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049307
Mã NSX: RC1206FR-0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046376
Mã NSX: AR0805FR-073K57L

Số lượng / Giá