Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,341-42,360 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 1.43 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049308
Mã NSX: RC1206FR-071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046377
Mã NSX: AR0805FR-073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049309
Mã NSX: RC1206FR-071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046378
Mã NSX: AR0805FR-073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049310
Mã NSX: RC1206FR-07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046379
Mã NSX: AR0805FR-073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049311
Mã NSX: RC1206FR-07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046380
Mã NSX: AR0805FR-073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049312
Mã NSX: RC1206FR-072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046381
Mã NSX: AR0805FR-073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049313
Mã NSX: RC1206FR-07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046382
Mã NSX: AR0805FR-073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049314
Mã NSX: RC1206FR-0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046383
Mã NSX: AR0805FR-073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049315
Mã NSX: RC1206FR-0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046384
Mã NSX: AR0805FR-073M01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049316
Mã NSX: RC1206FR-07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046385
Mã NSX: AR0805FR-073M09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049317
Mã NSX: RC1206FR-0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046386
Mã NSX: AR0805FR-073M16L

Số lượng / Giá