Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,381-42,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 63.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049328
Mã NSX: RC1206FR-0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046397
Mã NSX: AR0805FR-073M92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049329
Mã NSX: RC1206FR-07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046398
Mã NSX: AR0805FR-073M9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049330
Mã NSX: RC1206FR-071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046399
Mã NSX: AR0805FR-073ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049331
Mã NSX: RC1206FR-071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046400
Mã NSX: AR0805FR-073R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049332
Mã NSX: RC1206FR-07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046401
Mã NSX: AR0805FR-073R09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049333
Mã NSX: RC1206FR-0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046402
Mã NSX: AR0805FR-073R16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049334
Mã NSX: RC1206FR-073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046403
Mã NSX: AR0805FR-073R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049335
Mã NSX: RC1206FR-07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046404
Mã NSX: AR0805FR-073R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049336
Mã NSX: RC1206FR-076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046405
Mã NSX: AR0805FR-073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049337
Mã NSX: RC1206FR-07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046406
Mã NSX: AR0805FR-073R48L

Số lượng / Giá