Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,401-42,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 806 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049338
Mã NSX: RC1206FR-07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046407
Mã NSX: AR0805FR-073R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049339
Mã NSX: RC1206FR-07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046408
Mã NSX: AR0805FR-073R57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049340
Mã NSX: RC1206FR-071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046409
Mã NSX: AR0805FR-073R65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049341
Mã NSX: RC1206FR-07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046410
Mã NSX: AR0805FR-073R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049342
Mã NSX: RC1206FR-072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046411
Mã NSX: AR0805FR-073R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049343
Mã NSX: RC1206FR-074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046412
Mã NSX: AR0805FR-073R83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049344
Mã NSX: RC1206FR-07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046413
Mã NSX: AR0805FR-073R92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049345
Mã NSX: RC1206FR-0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046414
Mã NSX: AR0805FR-073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049346
Mã NSX: RC1206FR-07523KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046415
Mã NSX: AR0805FR-073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049347
Mã NSX: AC1206JR-074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046416
Mã NSX: AR0805FR-07402KL

Số lượng / Giá