Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,421-42,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049348
Mã NSX: AC1206JR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046417
Mã NSX: AR0805FR-07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049349
Mã NSX: AC1206JR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046418
Mã NSX: AR0805FR-0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049350
Mã NSX: AC1206FR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046419
Mã NSX: AR0805FR-0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049351
Mã NSX: AC1206FR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046420
Mã NSX: AR0805FR-07412KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049352
Mã NSX: AC1206FR-07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046421
Mã NSX: AR0805FR-07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049353
Mã NSX: AC1206FR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046422
Mã NSX: AR0805FR-0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049354
Mã NSX: AC1206FR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046423
Mã NSX: AR0805FR-0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049355
Mã NSX: AC1206FR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046424
Mã NSX: AR0805FR-07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049356
Mã NSX: AC1206FR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046425
Mã NSX: AR0805FR-07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049357
Mã NSX: AC1206FR-074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046426
Mã NSX: AR0805FR-0742K2L

Số lượng / Giá