Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,461-42,480 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 330 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049368
Mã NSX: AC1206FR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046437
Mã NSX: AR0805FR-07442RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049369
Mã NSX: AC1206FR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046438
Mã NSX: AR0805FR-0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049370
Mã NSX: AC1206FR-0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046439
Mã NSX: AR0805FR-0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049371
Mã NSX: AC1206FR-07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046440
Mã NSX: AR0805FR-07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049372
Mã NSX: AC1206FR-0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046441
Mã NSX: AR0805FR-07453RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049373
Mã NSX: AC1206FR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046442
Mã NSX: AR0805FR-0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049374
Mã NSX: AC1206FR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046443
Mã NSX: AR0805FR-0745R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049375
Mã NSX: AC1206FR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046444
Mã NSX: AR0805FR-07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049376
Mã NSX: AC1206FR-0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046445
Mã NSX: AR0805FR-07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049377
Mã NSX: RC1206JR-071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046446
Mã NSX: AR0805FR-0746K4L

Số lượng / Giá