Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,481-42,500 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049378
Mã NSX: RC1206JR-072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046447
Mã NSX: AR0805FR-0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049379
Mã NSX: RC1206JR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046448
Mã NSX: AR0805FR-07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049380
Mã NSX: RC1206JR-077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046449
Mã NSX: AR0805FR-07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049381
Mã NSX: RC1206JR-078R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046450
Mã NSX: AR0805FR-07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049382
Mã NSX: RC1206JR-071R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046451
Mã NSX: AR0805FR-07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049383
Mã NSX: RC1206JR-072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046452
Mã NSX: AR0805FR-0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049384
Mã NSX: RC1206JR-073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046453
Mã NSX: AR0805FR-0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049385
Mã NSX: RC1206JR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046454
Mã NSX: AR0805FR-0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049386
Mã NSX: RC1206JR-076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046455
Mã NSX: AR0805FR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049387
Mã NSX: RC1206JR-073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046456
Mã NSX: AR0805FR-07481RL

Số lượng / Giá