Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,501-42,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.6 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049388
Mã NSX: RC1206JR-075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046457
Mã NSX: AR0805FR-07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049389
Mã NSX: RC1206JR-072R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046458
Mã NSX: AR0805FR-07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049390
Mã NSX: RC1206FR-078R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046459
Mã NSX: AR0805FR-0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049391
Mã NSX: RC1206FR-071R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046460
Mã NSX: AR0805FR-0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049392
Mã NSX: RC1206FR-072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046461
Mã NSX: AR0805FR-07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049393
Mã NSX: RC1206FR-073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046462
Mã NSX: AR0805FR-07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049394
Mã NSX: RC1206FR-071R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046463
Mã NSX: AR0805FR-0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049395
Mã NSX: RC1206FR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046464
Mã NSX: AR0805FR-0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049396
Mã NSX: RC1206FR-072R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046465
Mã NSX: AR0805FR-074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049397
Mã NSX: RC1206FR-073RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046466
Mã NSX: AR0805FR-074K12L

Số lượng / Giá