Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,521-42,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049398
Mã NSX: RC1206FR-071R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046467
Mã NSX: AR0805FR-074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049399
Mã NSX: RC1206FR-075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046468
Mã NSX: AR0805FR-074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049400
Mã NSX: RC1206FR-074R99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046469
Mã NSX: AR0805FR-074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049401
Mã NSX: RC1206FR-071R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046470
Mã NSX: AR0805FR-074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049402
Mã NSX: RC1206FR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.48 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046471
Mã NSX: AR0805FR-074K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049403
Mã NSX: RC1206FR-073R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046472
Mã NSX: AR0805FR-074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049404
Mã NSX: RC1206FR-076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046473
Mã NSX: AR0805FR-074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049405
Mã NSX: RC1206FR-079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046474
Mã NSX: AR0805FR-074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049406
Mã NSX: RC1206FR-077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046475
Mã NSX: AR0805FR-074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049407
Mã NSX: RC1206FR-071R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046476
Mã NSX: AR0805FR-074K87L

Số lượng / Giá