Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,541-42,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.02 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049408
Mã NSX: RC1206FR-074R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046477
Mã NSX: AR0805FR-074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049409
Mã NSX: RC1206FR-072R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046478
Mã NSX: AR0805FR-074M02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049410
Mã NSX: RC1206FR-074R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046479
Mã NSX: AR0805FR-074M12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049411
Mã NSX: RC1206FR-071R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046480
Mã NSX: AR0805FR-074M22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049412
Mã NSX: RC1206FR-074R75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046481
Mã NSX: AR0805FR-074M32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049413
Mã NSX: RC1206FR-072R21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046482
Mã NSX: AR0805FR-074M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049414
Mã NSX: RC1206FR-073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046483
Mã NSX: AR0805FR-074M42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049415
Mã NSX: RC1206FR-071R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046484
Mã NSX: AR0805FR-074M53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049416
Mã NSX: RC1206FR-076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046485
Mã NSX: AR0805FR-074M64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049417
Mã NSX: RC1206FR-072R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046486
Mã NSX: AR0805FR-074M75L

Số lượng / Giá