Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,601-42,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 24.9 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049438
Mã NSX: RT1206DRE0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046507
Mã NSX: AR0805FR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049439
Mã NSX: RT1206DRE072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046508
Mã NSX: AR0805FR-0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049440
Mã NSX: RT1206DRE073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046509
Mã NSX: AR0805FR-0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049441
Mã NSX: RT1206DRE07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046510
Mã NSX: AR0805FR-07523KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049442
Mã NSX: RT1206DRE074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046511
Mã NSX: AR0805FR-07523RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049443
Mã NSX: RT1206DRE07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046512
Mã NSX: AR0805FR-0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049444
Mã NSX: RT1206DRD07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046513
Mã NSX: AR0805FR-0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049445
Mã NSX: RT1206DRD07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046514
Mã NSX: AR0805FR-07536KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049446
Mã NSX: RT1206DRD07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046515
Mã NSX: AR0805FR-07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049447
Mã NSX: RT1206DRD07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046516
Mã NSX: AR0805FR-0753K6L

Số lượng / Giá