Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,641-42,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 140 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049458
Mã NSX: RL1206FR-070R14L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046527
Mã NSX: AR0805FR-0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049459
Mã NSX: RL1206FR-070R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046528
Mã NSX: AR0805FR-0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049460
Mã NSX: RL1206FR-070R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046529
Mã NSX: AR0805FR-0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049461
Mã NSX: RL1206FR-070R12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046530
Mã NSX: AR0805FR-07576KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 400 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049462
Mã NSX: RL1206FR-070R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046531
Mã NSX: AR0805FR-07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 250 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049463
Mã NSX: RL1206FR-070R25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046532
Mã NSX: AR0805FR-0757K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049464
Mã NSX: RL1206FR-070R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046533
Mã NSX: AR0805FR-0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049465
Mã NSX: RL1206FR-070R13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046534
Mã NSX: AR0805FR-07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049466
Mã NSX: RL1206FR-070R39L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046535
Mã NSX: AR0805FR-07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049467
Mã NSX: RL1206FR-070R28L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046536
Mã NSX: AR0805FR-0759KL

Số lượng / Giá