Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,681-42,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 470 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049478
Mã NSX: RL1206FR-7W0R47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046547
Mã NSX: AR0805FR-075M11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049479
Mã NSX: RL1206FR-7W0R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046548
Mã NSX: AR0805FR-075M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049480
Mã NSX: RL1206FR-7W0R068L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046549
Mã NSX: AR0805FR-075M23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049481
Mã NSX: RL1206FR-070R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046550
Mã NSX: AR0805FR-075M36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049482
Mã NSX: RL1206FR-070R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046551
Mã NSX: AR0805FR-075M49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049483
Mã NSX: RL1206FR-070R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046552
Mã NSX: AR0805FR-075M62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049484
Mã NSX: RL1206FR-070R022L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046553
Mã NSX: AR0805FR-075M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049485
Mã NSX: RL1206FR-070R018L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046554
Mã NSX: AR0805FR-075M76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049486
Mã NSX: RL1206FR-070R027L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046555
Mã NSX: AR0805FR-075M9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 1206 ±1% 0.75W, 3/4W
Mã Tranzi: TZ-00049487
Mã NSX: SR1206FR-7T1RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046556
Mã NSX: AR0805FR-075R11L

Số lượng / Giá