Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,761-42,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 7.5 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049518
Mã NSX: RC1206JR-077M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046587
Mã NSX: AR0805FR-0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049519
Mã NSX: RC1206FR-071M54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046588
Mã NSX: AR0805FR-0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049520
Mã NSX: RC1206FR-07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046589
Mã NSX: AR0805FR-07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049521
Mã NSX: RC1206FR-072M43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046590
Mã NSX: AR0805FR-07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049522
Mã NSX: RC1206FR-072M74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046591
Mã NSX: AR0805FR-07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049523
Mã NSX: RC1206FR-0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046592
Mã NSX: AR0805FR-07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049524
Mã NSX: RC1206FR-0729R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046593
Mã NSX: AR0805FR-0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049525
Mã NSX: RC1206FR-0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046594
Mã NSX: AR0805FR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049526
Mã NSX: RC1206FR-07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046595
Mã NSX: AR0805FR-0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049527
Mã NSX: RC1206FR-072M67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046596
Mã NSX: AR0805FR-0768RL

Số lượng / Giá