Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,801-42,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.47 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049538
Mã NSX: RC1206FR-071M47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046607
Mã NSX: AR0805FR-076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049539
Mã NSX: RC1206FR-0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046608
Mã NSX: AR0805FR-076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049540
Mã NSX: RC1206FR-07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046609
Mã NSX: AR0805FR-076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049541
Mã NSX: RC1206FR-0788R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046610
Mã NSX: AR0805FR-076M04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049542
Mã NSX: RC1206FR-07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046611
Mã NSX: AR0805FR-076M19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049543
Mã NSX: RC1206FR-071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046612
Mã NSX: AR0805FR-076M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049544
Mã NSX: RC1206FR-07237RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046613
Mã NSX: AR0805FR-076M34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049545
Mã NSX: RC1206FR-0732R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046614
Mã NSX: AR0805FR-076M49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049546
Mã NSX: RC1206FR-07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046615
Mã NSX: AR0805FR-076M65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049547
Mã NSX: RC1206FR-07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046616
Mã NSX: AR0805FR-076M81L

Số lượng / Giá