Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,861-42,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 205 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049568
Mã NSX: RC1206FR-07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046637
Mã NSX: AR0805FR-07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049569
Mã NSX: RC1206FR-0735R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046638
Mã NSX: AR0805FR-0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049570
Mã NSX: RC1206FR-074M75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046639
Mã NSX: AR0805FR-0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049571
Mã NSX: RC1206FR-07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046640
Mã NSX: AR0805FR-07768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049572
Mã NSX: RC1206FR-0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046641
Mã NSX: AR0805FR-07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049573
Mã NSX: AC1206JR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046642
Mã NSX: AR0805FR-0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049574
Mã NSX: AC1206JR-071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046643
Mã NSX: AR0805FR-0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049575
Mã NSX: AC1206JR-075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046644
Mã NSX: AR0805FR-07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049576
Mã NSX: AC1206JR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046645
Mã NSX: AR0805FR-07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049577
Mã NSX: AC1206JR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046646
Mã NSX: AR0805FR-0778K7L

Số lượng / Giá