Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,881-42,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 51 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049578
Mã NSX: AC1206JR-0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046647
Mã NSX: AR0805FR-0778R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049579
Mã NSX: AC1206JR-07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046648
Mã NSX: AR0805FR-077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049580
Mã NSX: AC1206JR-0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046649
Mã NSX: AR0805FR-077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049581
Mã NSX: AC1206JR-07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046650
Mã NSX: AR0805FR-077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049582
Mã NSX: AC1206JR-073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046651
Mã NSX: AR0805FR-077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049583
Mã NSX: AC1206JR-0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046652
Mã NSX: AR0805FR-077K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049584
Mã NSX: AC1206FR-0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046653
Mã NSX: AR0805FR-077M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049585
Mã NSX: AC1206FR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046654
Mã NSX: AR0805FR-077M32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049586
Mã NSX: AC1206FR-07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046655
Mã NSX: AR0805FR-077M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049587
Mã NSX: AC1206FR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046656
Mã NSX: AR0805FR-077M68L

Số lượng / Giá