Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,901-42,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 51 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049588
Mã NSX: AC1206FR-0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046657
Mã NSX: AR0805FR-077M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049589
Mã NSX: AC1206FR-078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046658
Mã NSX: AR0805FR-077R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049590
Mã NSX: AC1206FR-07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046659
Mã NSX: AR0805FR-077R32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049591
Mã NSX: AC1206FR-072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046660
Mã NSX: AR0805FR-077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049592
Mã NSX: AC1206FR-073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046661
Mã NSX: AR0805FR-077R68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049593
Mã NSX: AC1206FR-0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046662
Mã NSX: AR0805FR-077R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049594
Mã NSX: RC1206JR-074R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046663
Mã NSX: AR0805FR-07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049595
Mã NSX: RC1206JR-071R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046664
Mã NSX: AR0805FR-07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049596
Mã NSX: RC1206JR-071R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046665
Mã NSX: AR0805FR-0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049597
Mã NSX: RC1206JR-072R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046666
Mã NSX: AR0805FR-0780R6L

Số lượng / Giá