Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,921-42,940 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049598
Mã NSX: RC1206JR-071R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046667
Mã NSX: AR0805FR-07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049599
Mã NSX: RC1206FR-078R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046668
Mã NSX: AR0805FR-07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049600
Mã NSX: RC1206FR-073R09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046669
Mã NSX: AR0805FR-07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049601
Mã NSX: RC1206FR-073R16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046670
Mã NSX: AR0805FR-07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049602
Mã NSX: RC1206FR-073R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046671
Mã NSX: AR0805FR-0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049603
Mã NSX: RC1206FR-074R12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046672
Mã NSX: AR0805FR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049604
Mã NSX: RC1206FR-074R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046673
Mã NSX: AR0805FR-0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049605
Mã NSX: RC1206FR-074R53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046674
Mã NSX: AR0805FR-0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049606
Mã NSX: RC1206FR-075R23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046675
Mã NSX: AR0805FR-07845KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049607
Mã NSX: AC1206JR-072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046676
Mã NSX: AR0805FR-07845RL

Số lượng / Giá