Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,281-4,300 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 31.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006092
Mã NSX: RT0402FRD0731R6L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 324 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006093
Mã NSX: RT0402FRD07324RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 32.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006094
Mã NSX: RT0402FRD0732K4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 330 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006095
Mã NSX: RT0402FRD07330RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 332 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006096
Mã NSX: RT0402FRD07332RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 33.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006097
Mã NSX: RT0402FRD0733K2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 33.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006098
Mã NSX: RT0402FRD0733R2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 340 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006099
Mã NSX: RT0402FRD07340RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 348 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006100
Mã NSX: RT0402FRD07348RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 34 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006101
Mã NSX: RT0402FRD0734KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 34.8 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006102
Mã NSX: RT0402FRD0734R8L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 34 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006103
Mã NSX: RT0402FRD0734RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 357 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006104
Mã NSX: RT0402FRD07357RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 35.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006105
Mã NSX: RT0402FRD0735K7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 35.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006106
Mã NSX: RT0402FRD0735R7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 360 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006107
Mã NSX: RT0402FRD07360RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 365 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006108
Mã NSX: RT0402FRD07365RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 36.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006109
Mã NSX: RT0402FRD0736K5L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 36 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006110
Mã NSX: RT0402FRD0736KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 36.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006111
Mã NSX: RT0402FRD0736R5L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374