Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 42,981-43,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.74 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049628
Mã NSX: RC1206FR-072R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046697
Mã NSX: AR0805FR-078M66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049629
Mã NSX: RC1206FR-073R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046698
Mã NSX: AR0805FR-078M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.87 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049630
Mã NSX: RC1206FR-077R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046699
Mã NSX: AR0805FR-078R06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049631
Mã NSX: RC1206FR-071R27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046700
Mã NSX: AR0805FR-078R25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049632
Mã NSX: RC1206FR-073R57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046701
Mã NSX: AR0805FR-078R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049633
Mã NSX: AC1206FR-076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046702
Mã NSX: AR0805FR-078R45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049634
Mã NSX: AC1206FR-073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046703
Mã NSX: AR0805FR-078R66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049635
Mã NSX: AC1206FR-071R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046704
Mã NSX: AR0805FR-078R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049636
Mã NSX: AC1206FR-071R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046705
Mã NSX: AR0805FR-07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049637
Mã NSX: AC1206FR-072R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046706
Mã NSX: AR0805FR-07909RL

Số lượng / Giá