Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,001-43,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049638
Mã NSX: AC1206FR-072R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046707
Mã NSX: AR0805FR-0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049639
Mã NSX: AC1206FR-073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046708
Mã NSX: AR0805FR-0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049640
Mã NSX: RT1206DRE071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046709
Mã NSX: AR0805FR-07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049641
Mã NSX: RT1206DRE07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046710
Mã NSX: AR0805FR-07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049642
Mã NSX: RT1206DRD07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046711
Mã NSX: AR0805FR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049643
Mã NSX: RT1206DRD071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046712
Mã NSX: AR0805FR-0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049644
Mã NSX: RT1206DRD07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046713
Mã NSX: AR0805FR-07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049645
Mã NSX: RT1206DRD0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046714
Mã NSX: AR0805FR-07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049646
Mã NSX: RT1206DRD0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046715
Mã NSX: AR0805FR-0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049647
Mã NSX: RL1206JR-070R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046716
Mã NSX: AR0805FR-0793R1L

Số lượng / Giá