Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,021-43,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 27 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049648
Mã NSX: RV1206JR-0727ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046717
Mã NSX: AR0805FR-07953KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049649
Mã NSX: RV1206JR-0710ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046718
Mã NSX: AR0805FR-07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049650
Mã NSX: RV1206JR-07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046719
Mã NSX: AR0805FR-0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049651
Mã NSX: RV1206FR-07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046720
Mã NSX: AR0805FR-0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049652
Mã NSX: RL1206FR-070R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046721
Mã NSX: AR0805FR-07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 mOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049653
Mã NSX: RL1206JR-070R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046722
Mã NSX: AR0805FR-07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049654
Mã NSX: RV1206JR-07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046723
Mã NSX: AR0805FR-0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049655
Mã NSX: SR1206JR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046724
Mã NSX: AR0805FR-0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049656
Mã NSX: SR1206JR-0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046725
Mã NSX: AR0805FR-079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049657
Mã NSX: RL1206FR-070R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046726
Mã NSX: AR0805FR-079K1L

Số lượng / Giá