Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,121-43,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.04 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049698
Mã NSX: RT1206BRD076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046767
Mã NSX: RL0805FR-7W0R091L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049699
Mã NSX: PE1206FRF070R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046768
Mã NSX: RL0805JR-7W0R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049700
Mã NSX: PE1206FRM070R051L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046769
Mã NSX: RL0805JR-7W0R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049701
Mã NSX: PE1206FRM070R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 mOhms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046770
Mã NSX: RL0805JR-7W0R022L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049702
Mã NSX: PE1206FRM070R068L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046771
Mã NSX: RL0805JR-7W0R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049703
Mã NSX: RT1206BRE07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046772
Mã NSX: RL0805JR-7W0R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049704
Mã NSX: RT1206BRE075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046773
Mã NSX: RL0805JR-7W0R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049705
Mã NSX: RT1206BRE07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046774
Mã NSX: RL0805JR-7W0R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049706
Mã NSX: RT1206BRE071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046775
Mã NSX: SR0805DR-0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049707
Mã NSX: RT1206BRE07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046776
Mã NSX: RL0805FR-7W0R018L

Số lượng / Giá