Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,141-43,160 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 562 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049708
Mã NSX: RT1206BRE07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046777
Mã NSX: RL0805FR-7W0R012L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049709
Mã NSX: RT1206BRE0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046778
Mã NSX: RL0805FR-7W0R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049710
Mã NSX: AT1206BRD07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046779
Mã NSX: RL0805FR-7W0R016L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049711
Mã NSX: AT1206BRD07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046780
Mã NSX: RL0805FR-7W0R022L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049712
Mã NSX: PE1206FRF7W0R012L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046781
Mã NSX: RL0805FR-7W0R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049713
Mã NSX: PE1206FRM7W0R012L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046782
Mã NSX: RL0805FR-7W0R027L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049714
Mã NSX: PA1206FRF070R002L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046783
Mã NSX: RL0805FR-7W0R036L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049715
Mã NSX: PA1206FRF070R003L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046784
Mã NSX: RL0805FR-7W0R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049716
Mã NSX: PA1206FRF070R005L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046785
Mã NSX: RL0805FR-7W0R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7 mOhms 1206 ±1% 1W
Mã Tranzi: TZ-00049717
Mã NSX: PE1206FRM470R007L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046786
Mã NSX: RL0805FR-7W0R047L

Số lượng / Giá