Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,161-43,180 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10 mOhms 1206 ±1% 1W
Mã Tranzi: TZ-00049718
Mã NSX: PS0612FKG070R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 50 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00046787
Mã NSX: RL0805FR-7W0R05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 mOhms 1206 ±1% 1W
Mã Tranzi: TZ-00049719
Mã NSX: PS0612FKF070R001L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048724
Mã NSX: RC1206JR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049720
Mã NSX: AC1206FR-07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048725
Mã NSX: RC1206JR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049721
Mã NSX: AC1206FR-071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 0 Ohms 1206 Jumper 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048726
Mã NSX: RC1206FR-070RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049722
Mã NSX: AC1206FR-07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048727
Mã NSX: RC1206JR-0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049723
Mã NSX: AC1206FR-07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048728
Mã NSX: RC1206JR-074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049724
Mã NSX: AC1206FR-07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048729
Mã NSX: RC1206JR-07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049725
Mã NSX: AC1206FR-0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048730
Mã NSX: RC1206JR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.32 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049726
Mã NSX: AC1206FR-072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048731
Mã NSX: RC1206JR-07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049727
Mã NSX: AC1206FR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048732
Mã NSX: RC1206JR-07100KL

Số lượng / Giá