Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,301-4,320 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 36 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006112
Mã NSX: RT0402FRD0736RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 374 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006113
Mã NSX: RT0402FRD07374RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 37.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006114
Mã NSX: RT0402FRD0737R4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 383 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006115
Mã NSX: RT0402FRD07383RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 38.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006116
Mã NSX: RT0402FRD0738K3L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 38.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006117
Mã NSX: RT0402FRD0738R3L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 390 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006118
Mã NSX: RT0402FRD07390RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 392 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006119
Mã NSX: RT0402FRD07392RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 39.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006120
Mã NSX: RT0402FRD0739K2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 39 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006121
Mã NSX: RT0402FRD0739KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 39.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006122
Mã NSX: RT0402FRD0739R2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 39 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006123
Mã NSX: RT0402FRD0739RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3.09 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006124
Mã NSX: RT0402FRD073K09L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3.16 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006125
Mã NSX: RT0402FRD073K16L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3.24 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006126
Mã NSX: RT0402FRD073K24L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3.32 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006127
Mã NSX: RT0402FRD073K32L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006128
Mã NSX: RT0402FRD073K3L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3.48 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006129
Mã NSX: RT0402FRD073K48L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006130
Mã NSX: RT0402FRD073K4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3.57 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006131
Mã NSX: RT0402FRD073K57L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374