Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,201-43,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.2 Ohms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049738
Mã NSX: SR1206JR-7W2R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 0 Ohms 1206 Jumper 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048743
Mã NSX: RC1206JR-070RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049739
Mã NSX: SR1206JR-7W5K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 250 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048744
Mã NSX: PT1206FR-070R25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049740
Mã NSX: SR1206JR-7W3R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048745
Mã NSX: PT1206FR-070R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049741
Mã NSX: SR1206JR-7W15RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048746
Mã NSX: PT1206FR-070R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049742
Mã NSX: SR1206JR-7W1RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048747
Mã NSX: PF1206FRF070R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049743
Mã NSX: SR1206JR-7W4R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048748
Mã NSX: RT1206BRD0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 1206 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00049744
Mã NSX: SR1206JR-7W270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048749
Mã NSX: RT1206BRD07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049745
Mã NSX: RC1206FR-07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048750
Mã NSX: RT1206BRD071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049746
Mã NSX: RC1206FR-07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048751
Mã NSX: RT1206BRD07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049747
Mã NSX: RC1206FR-0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048752
Mã NSX: RT1206BRD0710RL

Số lượng / Giá