Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,221-43,240 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049748
Mã NSX: RC1206FR-0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048753
Mã NSX: RT1206BRB07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049749
Mã NSX: RC1206FR-071M58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048754
Mã NSX: RC1206FR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049750
Mã NSX: RC1206FR-0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048755
Mã NSX: RC1206FR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049751
Mã NSX: RC1206FR-07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048756
Mã NSX: RC1206FR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049752
Mã NSX: RC1206FR-0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048757
Mã NSX: RC1206FR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049753
Mã NSX: RC1206FR-0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048758
Mã NSX: RC1206FR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049754
Mã NSX: AC1206FR-07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048759
Mã NSX: RC1206FR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049755
Mã NSX: RC1206FR-07412KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048760
Mã NSX: RC1206FR-07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049756
Mã NSX: RC1206FR-0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048761
Mã NSX: RC1206FR-074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049757
Mã NSX: AC1206FR-0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048762
Mã NSX: RC1206FR-071ML

Số lượng / Giá