Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,241-43,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.2 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049758
Mã NSX: AC1206JR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048763
Mã NSX: RC1206FR-0749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049759
Mã NSX: AC1206FR-07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048764
Mã NSX: RC1206FR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049760
Mã NSX: AC1206FR-07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048765
Mã NSX: RC1206FR-07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 MOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049761
Mã NSX: AC1206JR-0710ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048766
Mã NSX: RC1206FR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049762
Mã NSX: AC1206FR-07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048767
Mã NSX: RC1206FR-0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049763
Mã NSX: RC1206FR-07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048768
Mã NSX: RC1206FR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049764
Mã NSX: RC1206JR-0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048769
Mã NSX: RC1206FR-07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049765
Mã NSX: AC1206FR-07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048770
Mã NSX: RC1206FR-0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049766
Mã NSX: AC1206JR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 0 Ohms 1206 Jumper 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048771
Mã NSX: AC1206JR-070RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049767
Mã NSX: AC1206FR-07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048772
Mã NSX: RC1206FR-072RL

Số lượng / Giá