Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,281-43,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 221 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049778
Mã NSX: AC1206FR-07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048783
Mã NSX: RL1206FR-070R51L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049779
Mã NSX: AC1206FR-074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048784
Mã NSX: RL1206FR-070R11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049780
Mã NSX: AC1206FR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048785
Mã NSX: RL1206FR-070R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049781
Mã NSX: AC1206FR-0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048786
Mã NSX: RL1206FR-070R18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049782
Mã NSX: AC1206FR-07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048787
Mã NSX: RL1206FR-070R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049783
Mã NSX: RC1206JR-07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 500 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048788
Mã NSX: RL1206FR-070R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 MOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049784
Mã NSX: RC1206FR-073M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048789
Mã NSX: RL1206FR-070R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049785
Mã NSX: RC1206FR-07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048790
Mã NSX: RL1206FR-070R47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049786
Mã NSX: AC1206FR-071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048791
Mã NSX: PT1206FR-070R499L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049787
Mã NSX: RC1206FR-07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048792
Mã NSX: PT1206FR-070R2L

Số lượng / Giá