Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,301-43,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 115 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049788
Mã NSX: AC1206FR-07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048793
Mã NSX: PT1206FR-070R165L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049789
Mã NSX: AC1206FR-07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048794
Mã NSX: RL1206FR-070R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049790
Mã NSX: AC1206FR-0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048795
Mã NSX: RL1206FR-070R068L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049791
Mã NSX: RC1206FR-0721RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048796
Mã NSX: RT1206DRD0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049792
Mã NSX: RC1206FR-07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 1206 ±0.5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048797
Mã NSX: RT1206DRD071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049793
Mã NSX: AC1206JR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00048798
Mã NSX: RL1206FR-7W0R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049794
Mã NSX: RC1206FR-07768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00048799
Mã NSX: RL1206FR-7W0R12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049795
Mã NSX: RC1206FR-0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048800
Mã NSX: PF1206FRF070R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049796
Mã NSX: AC1206JR-07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00048801
Mã NSX: RL1206FR-7W0R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049797
Mã NSX: RC1206FR-07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048802
Mã NSX: RT1206BRD07249KL

Số lượng / Giá