Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,361-43,380 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 470 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049818
Mã NSX: AC1206JR-07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048823
Mã NSX: RT1206BRD075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049819
Mã NSX: RC1206FR-0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 1206 ±0.1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048824
Mã NSX: RT1206BRB07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049820
Mã NSX: RC1206FR-0723R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6 mOhms 1206 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00048825
Mã NSX: PR1206FKE7W0R006Z

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049821
Mã NSX: RC1206FR-0753K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048826
Mã NSX: RC1206JR-07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049822
Mã NSX: AC1206FR-07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048827
Mã NSX: RC1206JR-07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049823
Mã NSX: RC1206FR-0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048828
Mã NSX: RC1206JR-07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049824
Mã NSX: AC1206JR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048829
Mã NSX: RC1206JR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049825
Mã NSX: AC1206FR-07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048830
Mã NSX: RC1206JR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049826
Mã NSX: RC1206FR-07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048831
Mã NSX: RC1206JR-07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049827
Mã NSX: RC1206JR-07360KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048832
Mã NSX: RC1206JR-07330RL

Số lượng / Giá