Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,321-4,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.65 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006132
Mã NSX: RT0402FRD073K65L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006133
Mã NSX: RT0402FRD073K6L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3.74 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006134
Mã NSX: RT0402FRD073K74L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3.83 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006135
Mã NSX: RT0402FRD073K83L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3.92 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006136
Mã NSX: RT0402FRD073K92L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3.9 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006137
Mã NSX: RT0402FRD073K9L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006138
Mã NSX: RT0402FRD073KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 402 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006139
Mã NSX: RT0402FRD07402RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 40.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006140
Mã NSX: RT0402FRD0740R2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 412 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006141
Mã NSX: RT0402FRD07412RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 41.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006142
Mã NSX: RT0402FRD0741K2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 41.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006143
Mã NSX: RT0402FRD0741R2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 422 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006144
Mã NSX: RT0402FRD07422RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 42.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006145
Mã NSX: RT0402FRD0742K2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 42.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006146
Mã NSX: RT0402FRD0742R2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 430 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006147
Mã NSX: RT0402FRD07430RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 432 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006148
Mã NSX: RT0402FRD07432RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 43.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006149
Mã NSX: RT0402FRD0743K2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 43 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006150
Mã NSX: RT0402FRD0743KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 43.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00006151
Mã NSX: RT0402FRD0743R2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374