Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,401-43,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10 kOhms 1206 ±1% 0.75W, 3/4W
Mã Tranzi: TZ-00049838
Mã NSX: SR1206FR-7T10KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048843
Mã NSX: RC1206JR-073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 1206 ±1% 0.75W, 3/4W
Mã Tranzi: TZ-00049839
Mã NSX: SR1206FR-7T15KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048844
Mã NSX: RC1206JR-07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 1206 ±1% 0.75W, 3/4W
Mã Tranzi: TZ-00049840
Mã NSX: SR1206FR-7T1K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048845
Mã NSX: RC1206JR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 1206 ±1% 0.75W, 3/4W
Mã Tranzi: TZ-00049841
Mã NSX: SR1206FR-7T1KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048846
Mã NSX: RC1206JR-07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 1206 ±1% 0.75W, 3/4W
Mã Tranzi: TZ-00049842
Mã NSX: SR1206FR-7T200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048847
Mã NSX: RC1206JR-0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049843
Mã NSX: AC1206JR-072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048848
Mã NSX: RC1206JR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049844
Mã NSX: AC1206JR-071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048849
Mã NSX: RC1206JR-07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049845
Mã NSX: RC1206FR-074R42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048850
Mã NSX: RC1206JR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049846
Mã NSX: RC1206FR-071R37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048851
Mã NSX: RC1206JR-07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049847
Mã NSX: RC1206FR-073R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048852
Mã NSX: RC1206JR-072K7L

Số lượng / Giá