Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 43,421-43,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.34 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049848
Mã NSX: RC1206FR-076R34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048853
Mã NSX: RC1206JR-07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049849
Mã NSX: RC1206FR-079R09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048854
Mã NSX: RC1206JR-07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049850
Mã NSX: RC1206FR-071KP

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048855
Mã NSX: RC1206JR-075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049851
Mã NSX: RC1206FR-071R96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048856
Mã NSX: RC1206JR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049852
Mã NSX: RC1206FR-071R58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048857
Mã NSX: RC1206JR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049853
Mã NSX: RT1206FRE071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048858
Mã NSX: RC1206JR-07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049854
Mã NSX: RC1206FR-076R81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048859
Mã NSX: RC1206JR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049855
Mã NSX: RC1206FR-073R48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048860
Mã NSX: RC1206JR-07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049856
Mã NSX: RC1206FR-071R69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048861
Mã NSX: RC1206JR-07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 1206 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00049857
Mã NSX: AC1206FR-077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 1206 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00048862
Mã NSX: RC1206JR-07750RL

Số lượng / Giá